Thông tin khách hàng là tài sản của Vinacorp nhằm hỗ trợ kịp thời những yêu cầu của khách hàng khi mua nội thất văn phòng tại công ty sản xuất VinaCorp chúng tôi luôn luôn đề cao tính bảo mật thông tin

1. Thu thập dữ liệu

VinaCorp sẽ tiến hành thu thập dữ liệu thông qua: Khách hàng mua hàng, đăng ký thành viên, gửi thông tin liên hệ,... sẽ được hệ thống lưu trữ thông tin.

2. Bảo mật thông tin

Thông tin VinaCorp thu thập được, được lưu trữ trong hệ thống và chỉ được truy xuất bởi những người có thẩm quyền của công ty Tất cả những thông tin này sẽ được bảo vệ và không tiết lộ ra bên ngoài.

3. Cung cấp thông tin cho bên thứ 3

VinaCorp là một công ty sản xuất lớn phân phối trên toàn quốc, chính vì vậy, thông tin khách hàng là một số lượng lớn cần được bảo vệ mà không thể cung cấp cho bên thứ 3 dù ở dưới hình thức nào.